Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF : de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF  en de klant waarop Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de produkten:

De aangeboden produkten en of artikelen   worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk beschreven en soms afgebeeld op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF   in het aanbod worden genoemd. Het gewicht van het product is inclusief verpakking. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF  levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/produkten:

Bij Grobelia's Kruidenwinkeltje VOF geldt het herroepsingsrecht  u heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen . Het  herroepstermijn verstrijkt na 14 dagen  na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoeder is, het laatste bestelde produkt fysiek in bezit krijgt .  Het herroepingsrecht ook wel het recht van retour geldt niet voor Essentiele olieen , maceraten, hydrolaten, , Losse thee , Kruidenmengsels , specerijen, en losse kruiden. Of voor produkten die voor u zijn samengesteld uit boven genoemde produten  . De kosten voor het retourneren zijn voor de Koper.

Mocht er met de produkten die niet in het retourrecht vallen iets mis zijn , kunt u contact op nemen met  Grobelia's kruidenwinkeltje VOF voor een passende oplossing .

Voor de terugbetaling van de produkten die onder het herroepingsrecht vallen mag Grobelia's Kruidenwinkeltje  VOF wachten tot wij de produkten hebben teruggekregen . Ongeopend en in orginele verpakking. De produkten dienen binnen het termijn van 14 dagen in ons bezit te zijn . 

Over de levering:

Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. De gemiddelde levertijd bedraagt drie dagen tot zeven dagen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF  een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. De bestellingen worden verstuurd met   post.nl  dienst of DHL . De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Produkten kunnen ook worden afgehaald in het winkeltje .  Het winkeltje is geopend op afspraak , voor de 1,5 meter garantie is het alleen mogelijk het winkeltje te bezoeken met niet meer dat 2 personen tegelijk.  Gemaakte afspraken zijn altijd onder voor behoud (er kan iets tussen komen) .

Over het versturen :

Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF draagt geen risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant.. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Verzending van flessen wijn geschied geheel op risico van de koper , maximaal 3 flessen per bestelling.

 

Over terugbetalingen:

Terugbetalingen worden van tevoren afgesproken. Waarbij het termijn en de reden bepaald worden door Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF.

 

 

                                              

© 2015 - 2024 Grobelia's Kruidenwinkeltje - Alle kruiden, specerijen ,thee en veel meer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel