Contact

Algemene voorwaarden
Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF : de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF en de klant waarop Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Over de produkten:
De aangeboden produkten en of artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk beschreven en soms afgebeeld op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF in het aanbod worden genoemd. Het gewicht van het product is inclusief verpakking. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
Over de bestelling:
Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
Over het retourneren van zendingen/produkten:
U kunt de bestelde en ontvangen artikelen niet retourneren ten zij anders is overeengekomen met Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF . Voor een afgesproken en goedgekeurde retournering, komen de kosten voor de retourzending ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Grobelia’s Kruidenwinkeltje over de staat van de produkten, kan eventueel binnen 14 dagen het geld (of een evenredig deel) aan de koper worden teruggestort.
Over de levering:
Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. De gemiddelde levertijd bedraagt drie dagen tot zeven dagen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. De bestelingen worden verstuurd met POSTNL-pakket dienst of DHL . De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.
Over het versturen :
Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF draagt geen risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant.. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Verzending van flessen wijn geschied geheel op risico van de koper , maximaal 3 flessen per bestelling.

Over terugbetalingen:
Terugbetalingen worden van tevoren afgesproken. Waarbij het termijn en de reden bepaald worden door Grobelia’s Kruidenwinkeltje VOF.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Grobelia's Kruidenwinkeltje - Alle kruiden, specerijen ,thee en veel meer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel